TELESFORO MONZON eLab / Euskal Herrigintza Laborategia

Euskal

Herrigintza

Laborategia

Laboratory

for Basque

state-building

TM eLab Euskal Herriaren garapenean estrategikoak diren jakintza esparruetan proposamen kualifikatuak egiteko ideien laborategia da.

Euskal

Herrigintza

Laborategia

Laboratory

for Basque

state-building

TM eLab Euskal Herriaren garapenean estrategikoak diren jakintza esparruetan proposamen kualifikatuak egiteko ideien laborategia da.

Bisioa

“Euskal Herri burujabea, elkarkidetzan eta gizarte kohesioan nazioartean erreferentzia dena: askatasun demokratikoak, aukera-berdintasuna eta gizarte inklusioa ardatz dituen Euskal Estatu burujabea.”

Bisioa

“Euskal Herri burujabea, elkarkidetzan eta gizarte kohesioan nazioartean erreferentzia dena: askatasun demokratikoak, aukera-berdintasuna eta gizarte inklusioa ardatz dituen Euskal Estatu burujabea.”

Misioa

EUSKAL HERRIAREN BURUJABETZA EGITASMO NARRATIBA BERRIA ERAIKITZEA

Euskal Herriaren burujabetza egitasmoaren narratiba berria eraikitzen laguntzea; hipotesi soberanista frogatzea arlo ekonomiko, politiko, kultural zein sozialean; eta, oro har, euskal estatugintza prozesua sustatzea.

GARAI ESTRATEGIKOETAN EZTABAIDA PUBLIKOAN ERAGITEA

Estatugintzaren ikuspegitik estrategikoak diren gaietan kalitatezko ekarpenak egitea, eztabaida sozialean eragin asmoz.

ERAGILEAK KALITATEZKOA JAKINTZAZ HORNITZEA

Erabakiak hartu behar dituzten eragileak -publikoak, sozialak zein pribatuak- kalitatezko jakintzaz hornitzea

KOADRO SOBERANISTAK FORMATZEA

Goren mailako ardura instituzionalak izango dituzten koadro soberanistak formatzen laguntzea.

INTELIGENTZIA KOLEKTIBOA SARETZEA

Soberanismoak esparru profesional ezberdinetan duen inteligentzia kolektiboa saretzea.

Baloreak

TM eLab-ek Telesforo Monzonen bizitza gidatu zuten baloreak ditu oinarri.

Batasuna eta elkarlana

aurrera egin ahal izateko oinarri gisa.

TM elab-ek garrantzi berezia ematen dio gure herrian zehar barreiaturik dagoen inteligentziaren saretzeari, elkarlana bilatuz norbanako zein erakundeekin. Argi baitugu aurrerabideak esfortzu kolektibo adostuen ondorioz soilik direla posible.

Herri honekiko eta bertako herritarrekiko

konpromisoa.

TM eLab-en lana Euskal Herriarekiko eta bertako herritarrekiko konpromisoak gidatzen du.

Belaunaldi berrien ideia eta kezkekiko

irekitasuna.

Herriak, nazioak etengabean eraikitzen/berreraikitzen ari diren errealitateak direla konbentziturik, TM eLab-ek garrantzi berezia ematen die, iragana eta oraina ahantzi gabe, belaunaldi berrien kezka eta ideiak barneratzeari.

Zorroztasuna,

analisian eta hauen azalpenean.

Herri honen analisi zorrotzetik soilik egin daitezke etorkizuneko erronkei aurre egiteko proposamenak.

Sormena,

bere jardun kulturalean garbi azaldu zuena.

TM eLab-ek berrikuntza eta bikaintasuna ditu bere jardueraren oinarri, XXI. mendeko erronkei XXI. mendeko erantzunak eman ahal izateko.

Telesforo Monzon Itsasun. 1963. Aberri Eguna.

TELESFORO

MONZON

eLab